INDONESIA JAMU

INDONESIA JAMU

Jamu is the name of traditional Indonesian Medicine. Jamu, which means herb in english, is a general term referring to traditional herbal plants cultivated in Indonesia. It includes tens of thousands of plants, and lots of prescriptions considering both health and esthetic aspect are transmitted to these days based on actual experience for thousands of years. In ancient days of Indonesia, men needed to maintain diligence and strong stamina in order to live a smooth life with numbers of wives in material and sexual aspects, while women needed their own secret to keep their beauty and draw attention from husband among many other wives belong to the same husband. Based on these social background, secretary methods was developed into Jamu through more than a thousand years.

Though Jamu is known to be traditional medicine of Java, it is also found in many other areas of Indonesia. Factories manufacturing herbal medicine are distributed from the center part to eastern area of Java Island. Though there are small and big differences in herbal medicine in use according to ethnic groups or regions, about 200 kinds of medicines are estimated to be used throughout the whole Indonesia. Those who deal with Jamu are not medical doctors or professionals. Though prescriptions and combination methods were passed down, therapeutic concept and theoretical system of their medicine were not. Jamu is utilized to promote the health of Indonesian along with modern medical system.

Y HỌC CỔ TRUYỀN INDONESIA

Jamu là tên gọi Y học cổ truyền Indonesia. Từ Jamu trong tiếng anh có nghĩa là thảo dược, vì thế Jamu được chọn là từ cơ bản để nói về nền Y học sử dụng thảo dược trong văn hóa của Indonesia. Về các loại cây thảo dược, ở Indonesia có đến 10 nghìn loài cây thảo dược khác nhau, đi kèm với nó là rất nhiều các phương pháp sử dụng, các bài thuốc thảo dược trị liệu về cả tinh thần và sức khỏe, những kinh nghiệm chữa bệnh và cách sử dụng các bài thuốc được truyền từ đời này qua đời khác qua hàng nghìn năm. Trong lịch sử của người Indonesia, thì người đàn ông cần luôn phải duy trì sức khỏe của mình một cách dẻo dai và bền bỉ để duy trì cuôc sống gia đình với nhiều người vợ để có được đầy đủ vật chất và tình cảm. Trong khi đó người vợ phải biết được những bí quyết để duy trì sắc đẹp và sự hấp dẫn của mình, để có được sự chú ý của người đàn ông giữa nhiều người vợ khác nhau. Với những nét cơ bản và đặc trưng của xã hội mà Jamu mang trong mình những bí quyết đặc biệt, và phát triển qua hàng nghìn năm cho đến ngày hôm nay.

Jamu cũng được biết đến là nền y học cổ truyền của đảo Java (đảo đông dân nhất trên thế giới với 135 triệu dân) và cũng như ở rất nhiều nơi khác trên toàn Indonesia. Những nhà máy sản xuất thảo dược đã phân phối các loại thuốc thảo dược từ trung tâm cho đến các khu vực phía đông của đảo Java. Những vùng dân tộc khác nhau trên đất nước thì đều có sự khác biệt nhiều hay ít về thuốc thảo dược, vì thế ước tính có khoảng 200 phương pháp sử dụng thuốc thảo dược khác nhau trên toàn bộ lãnh thổ Indonesia. Không cần phải là bác sĩ hay chuyên gia để sử dụng Jamu để chữa bênh. Thông qua các bài thuốc và cách phối hợp thuốc được truyền lại người ta có thể dùng để chữa bệnh, nó không có một hệ thống lý luận cơ bản nào cả. Jamu đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao và duy trình sức khỏe của người dân Indonesia song song với hệ thống y học hiện đại.

(LKA)