LUC KHI POINTS OF THE URINARY BLADDER (UB) CHANNEL

 

LUC KHI 

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE 

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Thuy  

Chi âm   

BL(UB)-67

Ở cạnh ngoài gốc móng ngón út, cách gốc móng khoảng hơn 0,1 thốn

Vinh

Thu

Thong coc

BL(UB)-66

Chỗ lõm phía trước khớp bàn và ngón út

Du

 Moc 

Thuc cot

 BL(UB)-65 

Ở chỗ lõm cạnh ngoài, sau đầu nhỏ xương bàn chân nối với ngón 5

Nguyen

Hoa

Kinh cot

BL(UB)-64

Ở cạnh ngoài bàn chân, phía dưới đầu mẩu xương to (đầu trong xương bàn ngón út)

Kinh

Tho

Con lon

 BL(UB)-60

Bàn chân để ngang bằng, ở phía sau mắt cá ngoài 0,5 thốn, chỗ giữa mắt cá và gân gót, đối chiều với Thái khê ở phía trong.

Hợp

Kim 

Uy trung

BL(UB)-40

Giữa nếp gấp sau khuỷu chân

Lac

 

Phi duong

BL(UB)-58

Ngồi ngay, để thõng chân, từ mắt cá ngoài lên 7 thốn, khoảng gần huyệt Thừa sơn chéo xuống và ra ngoài 1 thốn.

Khich

 

Kim mon

BL(UB)-63

Bàn chân ngay ngắn, từ Thân mạch xuống và ra trước 0,5 thốn chỗ lõm giữa 2 đốt xương cổ chân xuống.

[[{"fid":"130","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":598,"width":431,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"131","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":392,"width":235,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"132","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":404,"width":497,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"133","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":407,"width":517,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"134","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":361,"width":531,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"135","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":549,"width":435,"class":"media-element file-default"}}]]