LUC KHI POINTS OF THE TRIPLE ENERGIZER (TE) CHANNEL

 

LUC KHI 

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE 

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Hoa    

Quan xung     

SJ(TE)-01

Bàn tay ngửa lên, co ngón đeo nhẫn lại, lấy ở cạnh ngoài gốc móng (về phía ngón út) cách 0,1 thốn.

Vinh

Tho

Dich môn

SJ(TE)-02

Úp bàn tay, lấy ở cuối nếp gấp khe ngón đeo nhẫn và ngón út, bên ngoài khớp ngón và bàn tay.

Du

Kim  

Trung chu

SJ(TE)-03  

Úp bàn tay, lấy ở chỗ lõm sau khớp ngón và bàn, trong khe xương bàn số 4 và 5.

Nguyen

Thuy

Dương tri

SJ(TE)-04

Bàn tay úp, hơi gập cổ tay, lấy ở chỗ lõm cạnh ngoài gân lớn chính giữa cổ tay (gân cơ duỗi chung), thẳng khe ngón 3 và ngón 4 lên.

Kinh

Thu

Chi cau

 SJ(TE)-06

Bàn tay úp, khuỷu tay hơi co, từ huyệt Ngoại quan lên 1 thốn, khe giữa 2 xương.

Hop

Moc 

Thien tinh

SJ(TE)-10

Ngồi ngay, co khuỷu tay, từ lồi mỏm khuỷu lên 1 thốn, giữa chỗ lõm là huyệt.

Lac

 

Ngoai quan   

SJ(TE)-05

Úp bàn tay, hơi co khuỷu tay, từ huyệt Dương tri lên 2 thốn, giữa khe xương trụ và xương quay.

Khich

 

Hoi tong

SJ(TE)-07

Bàn tay úp, khuỷu tay hơi co, từ khớp cổ tay lên 3 thốn là huyệt Chi câu, từ đó sang cạnh xương trụ (phía ngón út) 1 ngón tay, sát cạnh xương trụ hướng về xương quay.

[[{"fid":"125","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":417,"width":404,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"126","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":446,"width":518,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"127","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":380,"width":450,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"128","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":272,"width":459,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"129","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":419,"width":381,"class":"media-element file-default"}}]]