LUC KHI POINTS OF THE STOMUCH (ST) CHANNEL

LUC KHI POINTS OF THE STOMUCH (ST) CHANNEL

 

LUC KHI

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Tho

Le đoai  

ST45

Ngoài ngón chân thứ 2, cách góc móng chân 0,1 thốn.

Vinh

Kim

Noi đinh  

 ST44

Giữa kẽ ngón chân 2-3, đo lên 0,5 thốn về phía mu chân.

Du

 Thuy

Ham cốc  

ST43

Giữa kẽ ngón chân 2-3.

Nguyen

Thu

Xung duong

ST42

Dưới huyệt Giải khê 1,5 thốn, nơi cao nhất của mu bàn chân chỗ có   động mạch đập.

Kinh

Moc

Giai khe

ST41

Trên nếp gấp cổ chân giữa 2 gân cơ cẳng chân trước và gân cơ duỗi dài ngón chân cái.

Hợp

Hoa

Tuc tam ly

 ST36  

Úp bàn tay lên trên đầu gối, ngón giữa đặt ở trên xương chầy, cách 1 khoát ngón tay ngón   đeo nhẫn chỉ vào tức huyệt

Lac

 

Phong long  

ST40

Đỉnh mắt cá chân ngoài lên 8 thốn hoặc lấy huyệt ở điểm giữa nếp kheo chân và mắt cá chân ngoài.

Khich

 

Luong khau

ST34

Ở chỗ lõm trên ngoài xương đầu gối 2 thốn.

[[{"fid":"145","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":578,"width":486,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"146","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":440,"width":216,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"147","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":496,"width":501,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"148","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":546,"width":523,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"149","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":595,"width":492,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"150","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":321,"width":508,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"151","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":354,"width":376,"class":"media-element file-default"}}]]