LUC KHI POINTS OF THE SMALL INTESTINE (SI) CHANNEL

LUC KHI POINTS OF THE SMALL INTESTINE CHANNEL

 

LUC KHI

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Thu  

Thieu trach   

SI-01  

Góc trong chân móng ngón tay út, cách chân móng 0,1 thốn.

Vinh

Moc

Tien

 SI-02  

Chỗ lõm xương ngón tay thứ 5 về hướng xương trụ, nắm tay lại huyệt ở trước lằn chỉ tay ngón út và bàn nơi tiếp giáp da gan và mu tay.

Du

 Hoa  

Hau khe   

SI-03

Hơi nắm tay lại(như trong tay cầm quả bóng), huyệt nằm ở đầu trong đường vân tim của bàn tay.

Nguyen

Tho

Uyen cot  

SI-04

Phía bờ trong bàn tay, chỗ lõm giữa xương móc và xương bàn tay thứ 5.

Kinh

Kim

Duong coc

SI-05

Ở bờ trong cổ ngón tay, nơi chỗ lõm giữa xương đậu và đầu mỏm trâm xương trụ.

Hop

Thuy

Tieu hai

 SI-08 

Co khuỷu tay lại, huyệt ở giữa mỏm khuỷu và mỏm trên ròng rọc đầu dưới xương cánh tay, chỗ lõm vào.

Lac

 

Chi chanh

SI-07

Nằm trên đường nối giữa huyệt Dương cốc và huyệt Tiểu hải, huyệt Dương cốc thẳng lên 5 thốn.

Khich

 

Duong lao

ST-06

Co khuỷu tay thành góc thẳng, bàn tay hướng về ngực, huyệt ở mỏm trâm xương trụ.

[[{"fid":"136","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":413,"width":386,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"137","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":379,"width":399,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"138","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":405,"width":461,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"140","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":402,"width":348,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"141","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":471,"width":363,"class":"media-element file-default"}}]]