LUC KHI POINTS OF THE LUNG (LU) CHANNEL

LUC KHI POINTS OF THE LUNG (LU) CHANNEL

 

LUC KHI

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Thuy

Thieu thuong

L(LU) 11

Cách gốc ngón tay cái 0,1 thốn.

Vinh

Thu

Ngu te

L(LU) 10

Điểm giữa xương bàn ngón tay cái, nơi tiếp giáp da gan tay và da mu tay.

Du

Moc

Thai uyen

L(LU) 09

Chỗ lõm trên động mạch quay trên lằn chỉ cổ tay.

Kinh

Hoa

Kinh cu

L(LU) 08

Mặt trong đầu dưới xương quay, nếp gấp cổ tay thẳng lên 1 thốn.

Hop

Tho

Xich trach

L(LU) 05

Trung điểm nếp khuỷu tay, bờ ngoài cơ nhị đầu cánh tay.

Lac

 

Liet khuyet

L(LU) 07

Ngón trỏ và ngón cái 2 tay đan nhau, ngón trỏ của tay kia đặt lên đầu xương quay, điểm lõm dưới đầu móng tay ngón trỏ chỉ vào là huyệt.

Khich

 

Khong toi

L(LU) 06

Bờ ngoài cánh tay, từ nếp cổ tay thẳng lên 7 thốn, nằm trên đường nối Xích trạch và Thái uyên

[[{"fid":"190","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":547,"width":615,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"191","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":275,"width":326,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"192","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":512,"width":527,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"193","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":569,"width":506,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"194","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":500,"width":489,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"195","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":600,"width":485,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"196","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":552,"width":531,"class":"media-element file-default"}}]]