LUC KHI POINTS OF THE GALL BLADDER CHANNEL

 

 

LUC KHI POINTS

ELEMENT

Vietnamese

name

NAME

Vietnamese location

Tinh

Moc   

Tuc khieu am    

GB-44

Bên ngoài ngón chân thứ 4, cách góc móng chân chừng 0,1 thốn. Huyệt trên đường tiếp giáp da gan chân - mu chân.

Vinh

Hoa

Hiep khe

GB-43

Khe giữa xương bàn chân ngón thứ 4 và 5, huyệt nằm ở đầu kẽ giữa 2 ngón chân, phía trên mu chân.

Du

Tho  

Tuc lam khap

 GB-41  

Chỗ lõm phía trước khớp xương bàn - ngón chân thứ 4- 5.

Nguyen

Kim

Khau khu 

GB-40

Ở phía trước và dưới mắt cá ngoài chân, nơi chỗ lõm của khe xương cạnh nhóm cơ duỗi dài các ngón chân, hoặc từ ngón chân thứ 4 kéo thẳng lên mắt cá gặp chỗ lõm hoặc lấy ở chỗ lõm giữa huyệt Thân Mạch và huyệt Giải Khê, ấn vào thấy tức.

Kinh

Thuy

Duong phu

 GB-38

Trên đỉnh mắt cá ngoài 4 thốn, ở bờ trước xương mác.

Hop

Thu

Duong lang tuyen

GB-34

Ở chỗ lõm phía trước và dưới đầu nhỏ của xương mác, nơi thân nối với đầu trên xương mác, khe giữa cơ mác bên dài và cơ duỗi chung các ngón chân

Lac

 

Quang minh 

GB-37

Trên đỉnh mắt cá ngoài 5 thốn, gần bờ trước xương mác, trong khe duỗi chung các ngón chân và cơ mác bên ngắn.

Khich

 

Ngoai khau

GB-36

Trên mắt cá chân 7 thốn, phía sau huyệt Dương Giao, đo ngang ra 1 thốn, ở bờ sau xương mác, khe giữa cơ mác bên đùi và cơ dép.

[[{"fid":"116","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":345,"width":281,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"117","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":363,"width":335,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"119","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":461,"width":389,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"120","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":304,"width":510,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"121","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":476,"width":496,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"122","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":559,"width":465,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"123","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":522,"width":476,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"124","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":378,"width":321,"class":"media-element file-default"}}]]